Training Informatiebijeenkomsten

Training Effectieve Informatiebijeenkomsten

Je wilt met mensen in gesprek om kennis, overtuigingen, plannen, resultaten of ideeën te delen of uit te wisselen. Bijvoorbeeld tussen

 • beleidsmedewerkers en burgerseffectieve informatiebijeenkomsten
 • directie en medewerkers,
 • bestuur en leden,
 • raad van bestuur en aandeelhouders en
 •  ….

En ondanks al je voorbereidingen valt het succes tegen. Misschien tref je wel boosheid, teleurstelling, verdriet, onbegrip, frustratie, kritiek of zelfs agressie. En nog heftiger dan je had kunnen denken. Heeft het misschien iets te maken met de aanpak? Met de intentie en het vermogen te luisteren? Daarover gaat de Training Effectieve Informatiebijeenkomsten.
En vooral… hoe het beter kan!

Voor wie?

Voor de initiatiefnemers van informatiebijeenkomsten met mogelijk tegenstrijdige belangen:
|| directie en management || wethouders || projectleiders || bestuursleden ||…
en de mensen die deze evenementen voorbereiden, organiseren of een inhoudelijke bijdrage leveren:
|| communicatiemedewerkers || projectmedewerkers || beleidsmedewerkers ||…

Doel van de training

De deelnemers

 • kennen de kritische succesfactoren van een informatiebijeenkomst met een controversioneel karakter
 • kennen de belangrijkste psychologische aspecten die gerelateerd zijn aan weerstand
 • kennen alternatieven voor de “presenteer- en discussie bijeenkomst”
 • kennen de (mogelijke) rollen die moeten worden ingevuld tijdens de bijeenkomst
 • zijn in staat de hen meest passende rol in te vullen en eventueel anderen te coachen in hun rol
 • zijn in staat aanleiding, doel en invulling van een bijeenkomsten te passend formuleren
 • zijn in staat hierover adequaat en consistent de doelgroep vooraf te (laten) informeren
 • zijn bereid en in staat in de voorbereiding en tijdens de bijeenkomst te handelen met als oogmerk de kritische succesfactoren maximaal toe te passen.

InCompany

De training wordt vooralsnog uitsluitend InCompany gegeven, met minimaal zes en maximaal twaalf deelnemers.

Inhoud Training Effectieve Informatiebijeenkomsten

Het basisprogramma wordt gegeven in twee trainingsdagen. De trainingsvraag van de organisatie is bepalend voor de definitieve opzet. Daardoor kan de training worden uitgebreid of verkort.
Het basisprogramma bestaat uit:

 • communicatie en voorbereiding
 • communicatiestijlen die werken
 • omgaan met weerstand
 • de invloed van de zaalopstelling
 • presenteren en gebruik van AV
 • dynamiek van de massa

Meer informatie? Neem contact op!

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren